Opis Zakładu

Zakład Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego działa od początku istnienia naszej uczelni.
Kierownicy ZDLiP (od 1990 r., tzn. od momentu powołania Instytutu Filologii Polskiej):

 • prof. dr hab. Mieczysław Łojek,
 • dr hab. Bolesław Pękala, 
 • prof. WSP, dr hab. Franciszek Nowak prof. AB, 
 • dr Danuta Jastrzębska-Golonka,
 • dr Ewa Korzeniowska,
 • ponownie dr hab. Danuta Jastrzębska-Golonka, prof. nadzw..
 • Pracownicy ZDLiP (zatrudnieni w różnych okresach lat 1990-2013):
 • prof. zw. dr hab. Mieczysław Łojek
 • dr hab. Bolesław Pękala, prof. WSP
 • dr hab. Franciszek Nowak, prof. AB
 • dr hab. Danuta Jastrzębska-Golonka, prof. nadzw.
 • dr Ewa Korzeniowska 
 • dr Anna Stempka 
 • dr Agnieszka Rypel 
 • dr Tomasz Wolnik
 • mgr Jarosław Acalski
 • mgr Krzysztof Kosiedowski
 • mgr Piotr Mazurkiewicz
 • mgr Przemysław Perz
 • mgr Robert Preus

Zakład zorganizował ogólnopolskie konferencje naukowe oraz uczestniczył w projektach międzynarodowych:

Ogólnopolska konferencja „Język – biznes – media”, 20-21 października 2008 r.;
Ogólnopolska konferencja „Istnieć w kulturze… Między teorią a praktyką edukacyjną”, 20-22 kwietnia 2009 r.;

polsko-chorwackie warsztaty „Istnieć w kulturze- Istnieć w kulturach” ze współudziałem Katedry Literatury i Języka Polskiego Uniwersytetu w Zagrzebiu oraz Ambasady Polskiej w Chorwacji, 29.09-1.10. 2012 r.

Projekt „EuroLang 2012” realizowany w zespole złożonym z przedstawicieli następujących instytucji: Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, Universiteit Hasselt, The European Centre for Education and Training, Himmel & Jord Gmbh Advertising and Communication, Villa Montesca Research and Training Center, Mescomp Technologies SA (współudział w językowym i dydaktycznym opracowaniu 18 lekcji składających się na internetowy kurs języka polskiego dla obcokrajowców uczestniczących w mistrzostwach Euro 2012).

Współpraca ze środowiskiem lokalnym (warsztaty, projekty kulturalne)
Zakład Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego od wielu lat współpracuje ze środowiskiem lokalnym, organizując różnego typu warsztaty i uczestnicząc w wielu projektach kulturalnych, np.:

 • współpraca z fundacjami „Pro Omnibus”, „Wiatrak” i „Dziecięce graffiti” (organizacja na terenie uczelni wystawy fotogramów i prac plastycznych przygotowanych przez podopiecznych fundacji); 
 • organizacja konkursu literackiego dla studentów UKW: „Zajrzałam/em do świata niepełnosprawnych”;
 • organizacja koncertu niepełnosprawnych artystów SERCE ZA UŚMIECH – podopiecznych fundacji „Pro Omnibus”, dzieci z integracyjnej grupy wokalnej MDK nr 5 w Bydgoszczy, uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidzącej im. L. Braille/a (20 kwietnia 2009 roku w sali sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3);
 • współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Bydgoszczy (organizacja warsztatów prowadzonych przez pracowników ośrodka w celu przygotowania studentów – przyszłych nauczycieli do pracy z uczniem dysfunkcyjnym w szkole ogólnodostępnej);
 • współpraca ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidzącej im. L. Braille’ – organizacja warsztatów prowadzonych dla uczniów tej placówki przez studentów specjalności nauczycielskiej oraz kulturoznawstwa;
 • udział w projekcie „Symbole miasta” (we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury nr 5 oraz fundacją „Wiatrak”);
 • opracowanie we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury nr 5 oraz Stowarzyszeniem Fordońska Piwnica ARTMUZA 5 publikacji w ramach projektu „Niech kolęda nas jednoczy, głosząc chwałę cichej nocy”.
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Zakład Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego,

ul. Jagiellońska 11, 85-067 Bydgoszcz, tel./fax: +52 322 03 55