O nas

W kręgu zainteresowań mieszczą się następujące wybrane kwestie: koncepcja, funkcja i treść podstawy programowej dla II, III i IV etapu edukacyjnego; cele kształcenia językowego, literackiego i kulturowego w szkole podstawowej, gimnazjum i w szkołach ponadgimnazjalnych; miejsce nauki o języku i retoryki we współczesnym kształceniu językowym; przygotowanie do odbioru dzieł literackich i innych tekstów kultury.

Kontakt

dr  hab. Agnieszka Rypel, prof. UKW
Telefon:  52 322 98 39 (21)
 email: a.rypel@interia.pl

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Zakład Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego,

ul. Jagiellońska 11, 85-067 Bydgoszcz, tel./fax: +52 322 03 55