Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Zakład Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego,

ul. Jagiellońska 11, 85-067 Bydgoszcz, tel./fax: +52 322 03 55