Moduł Kształcenia Nauczycieli

 Zakład Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego przygotowuje do wykonywania zawodu  nauczyciela języka polskiego

 1. Studia na filologii polskiej umożliwiają jednoczesne studiowanie na wybranej specjalności oraz nieodpłatne zdobywanie kwalifikacji do wykonywana zawodu nauczyciela języka polskiego. Program specjalności nauczycielskiej (tzw. modułu nauczycielskiego) uwzględnia wszystkie wymagane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego standardy kształcenia.
   
 2. Absolwent otrzymuje  uprawnienia, konieczne do ubiegania się o pracę w szkole:
  po studiach licencjackich – w szkole podstawowej,
  po studiach licencjackich i magisterskich uzupełniających –  w szkole podstawowej, w  gimnazjum oraz szkołach ponadgimnazjalnych.
 1. Moduł nauczycielski daje przygotowanie w zakresie:
 • psychologii i pedagogiki ogólnej,
 • psychologii rozwojowej oraz zagadnień pedagogicznych właściwych dla uczniów na poszczególnych etapach kształcenia,
 • dydaktyki ogólnej,
 • dydaktyki literatury i języka polskiego,
 • emisji głosu,
 • literatury dla dzieci i młodzieży,
 • różnych form praktyki zawodowej.

Zakład Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego, który działa w Instytucie Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa, od lat przygotowuje studentów do wykonywania zawodu szkolnego polonisty. W ramach zajęć studenci między innymi: poznają podstawy programowe i programy nauczania, dokonują ewaluacji najnowszych podręczników, uczą się jak zaplanować i przeprowadzić dobrą lekcję oraz jak napisać jej scenariusz, poznają sposoby przyciągania i utrzymywania uwagi uczniów na różnego typu zajęciach i poprawiają uczniowskie prace pisemne. Ważnym elementem kształcenia jest także zapoznanie się ze specyfiką nauczania języka polskiego dzieci z różnymi dysfunkcjami, np. z dysleksją, wadami słuchu lub wadami wzroku.

W ciągu semestru studenci odbywają praktykę równoległą – uczestniczą w spotkaniach z nauczycielami, pedagogami i psychologami, obserwują lekcje i samodzielnie prowadzą swoje pierwsze zajęcia. We wrześniu odbywają praktyki ciągłe, podczas których zapoznają się z pracą szkoły, hospitują i prowadzą lekcje oraz inne formy kształcenia.

 1. Zakład Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego umożliwia wykazanie się kreatywnością i inicjatywą. Nasi studenci między innymi:
 • organizują okolicznościowe warsztaty polonistyczne dla uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. L. Braille'a w Bydgoszczy. Mają także okazję bezpośrednio poznać specyfikę pracy tego ośrodka oraz w ramach wolontariatu pomagać w nauce niedowidzącym i niewidomym uczniom mieszkającym w internacie;
 • współpracują z MDK nr 5, między innymi przy międzynarodowym projekcie Symbole Bydgoszczy oraz przy projekcie Niech kolęda nas zjednoczy, głosząc chwałę cichej nocy, którego efektem było opracowanie okolicznościowej broszury towarzyszącej płycie z kolędami;
 • uczestniczą w międzynarodowym projekcie „Istnieć w kulturze – Istnieć w kulturach”, w ramach którego prowadzona jest wymiana z Katedrą Filologii Polskiej Uniwersytetu w Zagrzebiu. W tym roku gościli grupę studentów z Chorwacji, dla których przygotowali szereg warsztatów i spotkań kulturalnych. W maju przyszłego roku wyjeżdżają na podobne warsztaty do Zagrzebia;
 • wspomagają organizacyjnie konferencje i spotkania naukowe. 

Dołącz do nas!

Naucz się, jak uczyć i zostań najlepszym nauczycielem! 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Zakład Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego,

ul. Jagiellońska 11, 85-067 Bydgoszcz, tel./fax: +52 322 03 55